Fara contoare pe clădiri!

Eee, se poate? Normal că se poate!

Municipalitatea a constatat că în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea se montează contoare pe faţadele clădirilor. În acest sens, a somat SC Electrica SA pentru a elimina aceste contoare de pe faţadele clădirilor situate în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea şi pentru a reface finisajul afectat.

Pentru amplasarea reÅ£elelor/instalaÅ£iilor/aparatelor pe faÅ£adele clădirilor din municipiul Oradea există HCL nr. 792/2004, privind Regulamentul de amplasare a reÅ£elelor/instalaÅ£iilor/aparatelor pe faÅ£adele clădirilor din municipiul Oradea, care reglementează modul de amplasare a acestora. Astfel, art. 6 prevede că “în zona centrală ÅŸi pe arterele principale se interzice amplasarea aparentă a reÅ£elelor de orice fel pe faÅ£adele imobilelor. Ele se vor realiza exclusiv prin trasee subterane ÅŸi/sau slituri îngropate/mascate pe faÅ£adele imobilelor, fără a aduce prejudicii imaginii arhitecturale a construcÅ£iilor.”

via oradea.ro

2 thoughts on “Fara contoare pe clădiri!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.